Το Διεθνές Ερ. Κέντρο Νερού Νηρέας Παν. Κύπρου διοργανώνει το Διεθνές Επιστημ. Συνέδριο XENOWAC II

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλεί το κοινό στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο XENOWAC II με θέμα ″Challenges and solutions related to Xenobiotics […]

Το Διεθνές Ερ. Κέντρο Νερού Νηρέας Παν. Κύπρου διοργανώνει το Διεθνές Επιστημ. Συνέδριο XENOWAC II Read More »