Νηρέας Π.Κ.: Σημαντικά ευρήματα ευρωπ. έρευνας παρακολούθησης ναρκωτικών ουσιών στα αστικά λύματα

TΗΣ ΔΡΟΣ ΕΥΡΟΥΛΑΣ ΧΑΠΕΣΙΗ* ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ ΚΑΡΑΟΛΙΑ*  Από το 2011, με τη συμμετοχή 19 ευρωπαϊκών πόλεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Sewage Analysis CORe group […]

Νηρέας Π.Κ.: Σημαντικά ευρήματα ευρωπ. έρευνας παρακολούθησης ναρκωτικών ουσιών στα αστικά λύματα Read More »