Συμμετοχή του Νηρέα σε ερευνητικό έργο του Joint Programming Initiative (JPI) on Water

Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρωτοπόρα έρευνα για τον προσδιορισμό αντιβιοτικών και βακτηρίων/γονιδίων ανθεκτικών σε αντιβιοτικά, σε αστικά λύματα […]

Συμμετοχή του Νηρέα σε ερευνητικό έργο του Joint Programming Initiative (JPI) on Water Read More »