O Νηρέας συντονίζει ένα από τα τρία διακρατικά έργα «Κύπρος-Ισραήλ» που εγκρίθηκαν το 2014

Share This Post

*ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

To Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού – Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, συντονίζει ένα από τα τρία έργαπου επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, στα πλαίσια της Δράσης «Κύπρος-Ισραήλ» του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες».

Κύριος στόχος της Δράσης αυτής, είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και η δικτύωση ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με οργανισμούς από το Ισραήλ. Η επιτυχία μιας ερευνητικής πρότασης στα πλαίσια της Δράσης αυτής έγκειται αφενός μεν στην προστιθέμενη αξία η οποία θα προκύψει από τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών από τις δύο χώρες (π.χ. βελτίωση της γνώσης, πρόσβαση σε υποδομές, κ.λπ.) και αφετέρου στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της ανάπτυξης νέων ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή/και υπηρεσιών.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 16 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν από τη μικτή επιτροπή Κύπρου-Ισραήλ με βάση τις αξιολογήσεις και των δύο πλευρών. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν έχοντας ως βάση έξι κριτήρια: (1) προσόντα και εμπειρία των ερευνητικών ομάδων και επάρκεια της υφιστάμενης και της προτεινόμενης υποδομής (25%), (2) μεθοδολογία, προσέγγιση, στρατηγική, δομή και τεκμηρίωση (20%), (3) επίπεδο καινοτομίας και πρωτοτυπίας (15%), (4) κοινωνική και αναπτυξιακή προστιθέμενη αξία για την Κύπρο και το Ισραήλ (15%), (5) σκοπιμότητα της συνεργασίας των ερευνητικών ομάδων (15%), και (6) διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων (10%).

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού – Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου συντονίζει το έργο «INNOVAT- Sustainable wastewater reuse in irrigation: Innovative tools and technologies to reduce the risks associated with microcontaminants».

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, λόγω του έντονου και συνεχούς προβλήματος λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν τόσο η Κύπρος όσο και το Ισραήλ, θεωρείται σήμερα ως μια κρίσιμη συνιστώσα της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις δύο χώρες. Η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο υπόκειται σε πιθανούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς αναφορικά με την παρουσία χημικών και βιολογικών μικρορύπων στα επεξεργασμένα αστικά λύματα, όπως αντιβιοτικά και ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια/γονίδια. Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο το γεγονός ότι κατά τη βιολογική επεξεργασία των αστικών λυμάτων επάγεται η οριζόντια μεταφορά ανθεκτικού γενετικού υλικού (π.χ. γονίδια, πλασμίδια) σε ευρύ φάσμα βακτηρίων τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν στην τροφική αλυσίδα μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων τόσο στη γεωργία για άρδευση καλλιεργειών όσο και για εμπλουτισμό υδροφορέων.

Η προστιθέμενη αξία του έργου INNOVAT έχει επιστημονικό/τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς η επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων είναι ένα πολύπλευρο θέμα που αφορά και τις δύο εμπλεκόμενες χώρες. Το μεγαλύτερο όφελος του έργου αυτού αποτελεί  ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη/λειτουργία προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. βιοαντιδραστήρας μεμβρανών, υπερδιήθηση και χημική οξείδωση παρουσία ηλιακής/υπεριώδους ακτινοβολίας) σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και η ανάπτυξη λογισμικής βάσης δεδομένων ως τελικό προϊόν, το οποίο θα προωθηθεί στην αγορά, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική των εμπλεκόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το έργο θα έχει σαφώς προστιθέμενη αξία στην οικονομία και των δύο χωρών, αποφεύγοντας επενδύσεις σε ακριβές και ενεργοβόρες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η αφαλάτωση και η μεταφορά νερού από άλλες χώρες.

Το Δίκτυο Συνεργασίας περιλαμβάνει ερευνητικούς φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Κύπρο και το Ισραήλ. Το συντονισμό του έργου INNOVAT έχει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου με συντονίστρια του έργου την διευθύντρια του Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου για την Κύπρο και η εταιρεία Atlantium Technologies Ltd (κ. Ytzhak Rozenberg) για το Ισραήλ. Στο Δίκτυο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς η κυπριακή εταιρεία T.C. Geomatic Ltd (κ. Λοίζος Ττόφας), το Hebrew University of Jerusalem (Δρ. Benny Chefetz) και ο Agricultural Research Organization – the Volcani Center (Δρ. Eddie Cytryn).

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top