Παγκόσμια Πρό(σ)κληση Ελέγχου Ποιότητας Νερού από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας

water, ocean, planet

Share This Post

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας (Nireas-IWRC) του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε την Παρασκευή 27 Μαρτίου δραστηριότητα στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησης ελέγχου ποιότητας νερού (World Water Monitoring Challenge).

Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από τη συμμετοχή του στην προστασία των υδάτινων πόρων σε όλο τον κόσμο. Το κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι συμμετέχουν μέσω της άμεσης διεξαγωγής βασικής παρακολούθησης των υδάτινων σωμάτων (λίμνες, ποτάμια, κ.λπ.)

Στην Κύπρο η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στην Λίμνη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, η οποία αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου Αθαλάσσας. Μαθητές από το Γυμνάσιο Μακαρίου Γʼ (Πλατύ-Αγλαντζιάς) καθώς και μαθητές από την ειδική μονάδα του Περιφερειακού Γυμνασίου Λιβαδιών Λάρνακας ενημερώθηκαν για τις ιδιότητες, τα κύρια χαρακτηριστικά καθώς και για τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτων και ακολούθως πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους.

Οι μαθητές μέτρησαν και κατέγραψαν:

  • Τη θερμοκρασία του αέρα αλλά και της λίμνης
  • Τη θολερότητα του νερού, δηλαδή την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων σε αυτό είτε ζωντανών οργανισμών όπως πλαγκτόν είτε ανόργανων ουσιών όπως υπολείμματα αποσυντεθημένης οργανική ύλης ή ιζημάτων (λάσπης)
  • Το pH, δηλαδή τη μονάδα μέτρησης της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του νερού
  • Το διαλυμένο οξυγόνο, το οποίο είναι συχνά η πιο σημαντική παράμετρος για το χαρακτηρισμό των υδάτων στις μελέτες ρύπανσης, αφού η έλλειψη οξυγόνου συχνά υποδηλώνει ύπαρξης ρυπαντικού φορτίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στους εργαστηριακούς χώρους του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου οι μαθητές παρακολούθησαν πώς μετρούνται οι πιο πάνω παράμετροι μέσα στο εργαστήριο. Τέλος οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έρευνα που πραγματοποιείται στα εργαστήρια και τους απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top