Νέο ερευνητικό έργο για τον «Νηρέα» Πανεπιστημίου Κύπρου

Share This Post

Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων για την επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση καλλιεργειών

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε ένα νέο καινοτόμο ερευνητικό έργο, με το ακρωνύμιο  “DSWAP («Decisionsupportbasedapproachforsustainablewaterreuseapplicationinagriculturalproduction», στο πλαίσιο της προκήρυξης PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Δίκτυο PRIMA και εντάσσεται στη θεματική ενότητα που αφορά τη Διαχείριση του Νερού και συγκεκριμένα την «επαναχρησιμοποίηση και αφαλάτωση νερού για παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία €245,000 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει, αναπτύξει και βελτιστοποιήσει πιλοτικά συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ειδικά σχεδιασμένων για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών, τα οποία θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη μακροπρόθεσμη αγρονομική βιωσιμότητα.

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου αφορούν: τη βελτιστοποίηση και αξιολόγηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας ειδικά σχεδιασμένων, ώστε να ενσωματωθούν σε αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας για τη μείωση των χημικών και βιολογικών μικρορύπων, όπως είναι τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και γονίδια (π.χ. προηγμένες διεργασίες χημικής οξείδωσης και αντίστροφη ώσμωση), την ανάπτυξη και αξιολόγηση διεργασιών για τη μείωση της αλατότητας του επεξεργασμένου αποβλήτου, η οποία μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και των καλλιεργειών (π.χ. αντίστροφη ώσμωση με μεμβράνες και phyto-desalination), την αξιολόγηση των επιδόσεων των πιο πάνω ολοκληρωμένων διεργασιών επεξεργασίας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, βάσει των τοπικών υποδομών, τη γεωγραφία, το φορτίο της εισροής, το κόστος εγκατάστασης, την ενεργειακή κατανάλωση και τη δυνατότητα συντήρησης, και τέλος την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων που είναι ικανά να ενσωματώνουν και να αξιολογούν τα δεδομένα που παράγονται από τα διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης μικροβιακών, χημικών και φυτο-τοξικολογικών παραμέτρων τόσο στα επεξεργασμένα αστικά λύματα όσο και στο έδαφος που αρδεύτηκε με αυτά.

 Το Δίκτυο Συνεργασίας περιλαμβάνει ερευνητικούς φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. O Συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Eddie Cytryn από τον Οργανισμό Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Organization – ARO) στο Ισραήλ και η υπεύθυνη του έργου για την Κύπρο είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας», Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου. Στο Δίκτυο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς η κυπριακή εταιρεία S.K. Euromarket Ltd, η ισραηλινή εταιρεία Fluence Corp., το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, το Πανεπιστήμιο της Λωραίνης, το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας και η ισπανική εταιρεία Apria Systems.

 

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας», Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου σημείωσε ότι η προστιθέμενη αξία του έργου DSWAP έχει επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων είναι ένα πολύπλευρο θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος. Το έργο θα έχει σαφώς προστιθέμενη αξία στην οικονομία των εμπλεκόμενων χωρών, αποφεύγοντας επενδύσεις σε ακριβές και ενεργοβόρες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η αφαλάτωση και η μεταφορά νερού από άλλες χώρες, κατέληξε.

Στο Συνέδριο η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο ²Operating parameters andoxidative damageme chanisms of Advanced Oxidation Processes against antibioticresistant bacteria and resistance genespresentin wastewater².  Η παρουσίαση της Δρ. Καραολιά με τίτλο ²Changes in urban wastewater bacterial community structure after the application of an MBR combined with solar photo-Fenton oxidation² απέσπασε το Bραβείο Kαλύτερης Προφορικής Παρουσίασης.

Το θέμα της παρουσίασης  αφορά τις αλλαγές στη δομή της βακτηριακής κοινότητας των αστικών λυμάτων μετά την εφαρμογή ενός βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με τη διεργασία ομογενούς οξείδωσης φώτο-Fenton υπό πραγματική ηλιακή ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της παρουσίασής της,  αποτελεί μέρος της ερευνητικής της εργασίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019, υπό την επίβλεψη της Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου.

Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων για την επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση καλλιεργειών

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε ένα νέο καινοτόμο ερευνητικό έργο, με το ακρωνύμιο  “DSWAP («Decisionsupportbasedapproachforsustainablewaterreuseapplicationinagriculturalproduction», στο πλαίσιο της προκήρυξης PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Δίκτυο PRIMA και εντάσσεται στη θεματική ενότητα που αφορά τη Διαχείριση του Νερού και συγκεκριμένα την «επαναχρησιμοποίηση και αφαλάτωση νερού για παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία €245,000 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει, αναπτύξει και βελτιστοποιήσει πιλοτικά συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ειδικά σχεδιασμένων για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών, τα οποία θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη μακροπρόθεσμη αγρονομική βιωσιμότητα.

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου αφορούν: τη βελτιστοποίηση και αξιολόγηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας ειδικά σχεδιασμένων, ώστε να ενσωματωθούν σε αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων τεχνολογιών που ενσωματώνονται σε αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας για τη μείωση των χημικών και βιολογικών μικρορύπων, όπως είναι τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και γονίδια (π.χ. προηγμένες διεργασίες χημικής οξείδωσης και αντίστροφη ώσμωση), την ανάπτυξη και αξιολόγηση διεργασιών για τη μείωση της αλατότητας του επεξεργασμένου αποβλήτου, η οποία μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και των καλλιεργειών (π.χ. αντίστροφη ώσμωση με μεμβράνες και phyto-desalination), την αξιολόγηση των επιδόσεων των πιο πάνω ολοκληρωμένων διεργασιών επεξεργασίας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, βάσει των τοπικών υποδομών, τη γεωγραφία, το φορτίο της εισροής, το κόστος εγκατάστασης, την ενεργειακή κατανάλωση και τη δυνατότητα συντήρησης, και τέλος την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων που είναι ικανά να ενσωματώνουν και να αξιολογούν τα δεδομένα που παράγονται από τα διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης μικροβιακών, χημικών και φυτο-τοξικολογικών παραμέτρων τόσο στα επεξεργασμένα αστικά λύματα όσο και στο έδαφος που αρδεύτηκε με αυτά.

 Το Δίκτυο Συνεργασίας περιλαμβάνει ερευνητικούς φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. O Συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Eddie Cytryn από τον Οργανισμό Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Organization – ARO) στο Ισραήλ και η υπεύθυνη του έργου για την Κύπρο είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας», Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου. Στο Δίκτυο συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς η κυπριακή εταιρεία S.K. Euromarket Ltd, η ισραηλινή εταιρεία Fluence Corp., το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, το Πανεπιστήμιο της Λωραίνης, το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας και η ισπανική εταιρεία Apria Systems.

 

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας», Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου σημείωσε ότι η προστιθέμενη αξία του έργου DSWAP έχει επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων είναι ένα πολύπλευρο θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος. Το έργο θα έχει σαφώς προστιθέμενη αξία στην οικονομία των εμπλεκόμενων χωρών, αποφεύγοντας επενδύσεις σε ακριβές και ενεργοβόρες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η αφαλάτωση και η μεταφορά νερού από άλλες χώρες, κατέληξε.

Στο Συνέδριο η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο ²Operating parameters andoxidative damageme chanisms of Advanced Oxidation Processes against antibioticresistant bacteria and resistance genespresentin wastewater².  Η παρουσίαση της Δρ. Καραολιά με τίτλο ²Changes in urban wastewater bacterial community structure after the application of an MBR combined with solar photo-Fenton oxidation² απέσπασε το Bραβείο Kαλύτερης Προφορικής Παρουσίασης.

Το θέμα της παρουσίασης  αφορά τις αλλαγές στη δομή της βακτηριακής κοινότητας των αστικών λυμάτων μετά την εφαρμογή ενός βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με τη διεργασία ομογενούς οξείδωσης φώτο-Fenton υπό πραγματική ηλιακή ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της παρουσίασής της,  αποτελεί μέρος της ερευνητικής της εργασίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019, υπό την επίβλεψη της Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Μεσογείου – 11/07/24

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού – Γαία, με συντονίστρια την Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

Scroll to Top