Ημερίδα Προκλήσεις και προοπτικές της επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στη γεωργία

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) Κύπρου και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με τίτλο ″Προκλήσεις και προοπτικές της επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στη γεωργία″. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00-13:15 στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΓΕ. Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ″Διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος και στο περιβάλλον και αξιολόγηση των κινδύνων στη δημόσια υγεία από τη χρήση επεξεργασμένων υγρών εκροών αστικών λυμάτων για άρδευση″ που πραγματοποιείται με τη συνεργασία του ΙΓΕ και του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν επίσης οι δράσεις και τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου StARE (KOINA/ΠΚΠ/0113/15) το οποίο αποτελεί μία από τις επτά ερευνητικές προτάσεις που επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν από το δίκτυο Water-JPI (Joint Programming Initiative), στα πλαίσια της 1ης πιλοτικής κοινής διεθνικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Το StARE μελετά την παρουσία αντιβιοτικών, ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αστικά λύματα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την απομάκρυνση αυτών των μικρορύπων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής διάθεσή τους στο περιβάλλον. Το γενικό συντονισμό του έργου StARE έχει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΔΕΣΜΗ 2009-2010).

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων.

More To Explore

Articles in press

Ανανέωση συνεργασίας Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου – 11/05/2022

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΕΕΚ)

Scroll to Top