Βράβευση της Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας Πόπης Καραολιά του Δ. Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» Π.Κ.

Share This Post

 Η Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πόπη Καραολιά του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απέσπασε το Bραβείο της Καλύτερης Προφορικής Παρουσίασης “Best Oral Presentation Αward”, στο Διεθνές Συνέδριο ²IV Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Processes (IV CIPOA)², το οποίο έλαβε χώρα στο Νατάλ της Βραζιλίας, από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019. Το Συνέδριο φιλοξένησε περισσότερους από 330 συμμετέχοντες και ανέδειξε τις  καινοτόμες και αειφόρες εφαρμογές των προχωρημένων διεργασιών χημικής οξείδωσης (Advanced Oxidation Processes) σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα ως προς την απομάκρυνση ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα αντιβιοτικά, τα βακτήρια που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά καθώς και τα αντίστοιχά τους γονίδια.

Στο Συνέδριο η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο ²Operating parameters andoxidative damageme chanisms of Advanced Oxidation Processes against antibioticresistant bacteria and resistance genespresentin wastewater².  Η παρουσίαση της Δρ. Καραολιά με τίτλο ²Changes in urban wastewater bacterial community structure after the application of an MBR combined with solar photo-Fenton oxidation² απέσπασε το Bραβείο Kαλύτερης Προφορικής Παρουσίασης.

Το θέμα της παρουσίασης  αφορά τις αλλαγές στη δομή της βακτηριακής κοινότητας των αστικών λυμάτων μετά την εφαρμογή ενός βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με τη διεργασία ομογενούς οξείδωσης φώτο-Fenton υπό πραγματική ηλιακή ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της παρουσίασής της,  αποτελεί μέρος της ερευνητικής της εργασίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019, υπό την επίβλεψη της Δρ. Δέσπως Φάττα-Κάσινου.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Συμμετοχή της Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου στο Παγκόσμιο Συνέδριο για θέματα νερού στην Κοπεγχάγη της Δανίας – 11-15/09/2022

Μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθη στην Κοπεγχάγη της Δανίας το Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου Νερού, στο οποίο συμμετείχαν πέραν των 3.500 αντιπροσώπων

Scroll to Top