Έναρξη Λειτουργίας Ευρ. Δικτύου Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Προηγμένων Χημικών Διεργασιών Οξείδωσης

Share This Post

*ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΗΡΕΑΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

H ανεπάρκεια των συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων να απομακρύνουν μικρορύπους χημικής και βιολογικής προέλευσης, είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα από μεγάλο αριθμό επιστημονικών μελετών. Τρέχουσες ανοικτές προκλήσεις που σχετίζονται με την παρουσία των μικρορύπων αυτών στο περιβάλλον περιλαμβάνουν το μετασχηματισμό τους στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή κατά την παρουσία τους στη φύση, τη συσσώρευσή τους στο έδαφος και την πρόσληψη τους από τα φυτά, τη βιολογική τους δράση και τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογιών για την πλήρη απομάκρυνσή τους από υδατικές μήτρες και κυρίως από τα αστικά λύματα που αποτελούν την κύρια πηγή απόρριψής τους στο περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής βιβλιογραφίας καταδεικνύουν ότι οι προηγμένες χημικές διεργασίες οξείδωσης (γνωστές με τον αγγλικό όρο «AdvancedOxidationProcesses (AOPs)») δύνανται να εφαρμοστούν αποτελεσματικά για τη διάσπαση των μικρορύπων αυτών. Οι τεχνολογίες που εντάσσονται στις προηγμένες χημικές διεργασίες οξείδωσης αποτελούν το επίκεντρο στο τομέα της αειφόρου επεξεργασίας υδατικών μητρών (5980 επιστημονικά άρθρα έχουν δημοσιευθεί στο θέμα αυτό σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus) και η πληθώρα περιβαλλοντικών εφαρμογών τους έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και επιχειρήσεων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης, εφαρμογής και βελτιστοποίησης των τεχνολογιών αυτών.

Με στόχο την προώθηση της έρευνας και της υψηλής εξειδίκευσης νέων ερευνητών (υποψήφιοι διδάκτορες) σε θέματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών, ομάδα των καταξιωμένων επιστημόνων από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ευρώπης, υλοποίησε την κοινή ιδέα για ίδρυση της Ευρωπαϊκής Δικτύου-Σχολής για υποψήφιους διδάκτορες στον τομέα περιβαλλοντικής εφαρμογής των προηγμένων χημικών διεργασιών οξείδωσης «European AOPs PhD School». Το εν λόγω Δίκτυο/Σχολή θα υποστηρίζει την εξειδίκευση των νέων ερευνητών μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών θερινών σχολείων, σεμιναρίων και συνεδρίων, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τη συνεργασία με επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον τομέα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τεχνολογικών εφαρμογών, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους ερευνητές. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Σχολή δύναται να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου των υποψηφίων με την απονομή τίτλου «European PhD on AOPs».

Επί του παρόντος, η επιστημονική επιτροπή της Σχολής περιλαμβάνει 45 μέλη από μεγάλο αριθμό ερευνητικών φορέων από 12 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η  Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία.

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ιδρυτικό μέλος της Σχολής και η διευθύντριά του Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου είναι μέλος της διαχειριστικής και επιστημονικής επιτροπής της Σχολής. Η εκτεταμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα και εμπειρία του Νηρέα σε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή των προηγμένων χημικών διεργασιών οξείδωσης για την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων για την αποικοδόμηση επίμονων οργανικών μικρορύπων, αναδεικνύεται μέσα από το μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων της ομάδας του Νηρέα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή υψηλής απήχησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα πεδία δραστηριοτήτων της Σχολής, αλλά και για τα κριτήρια εισδοχής ερευνητών, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα: http://www.aops-school.com/.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top