Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Π. Κ. σε ερευνητικά προγράμματα

Share This Post

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ* ΚΑΙ ΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΣΙΝΟΥ**   

Πρόσφατα, το εργαστήριο Υπολογιστικής Επιστήμης (UCY-CompSci), που ηγείται των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Υπολογιστικής Μηχανικής, εξασφάλισε συμμετοχή σε δύο προγράμματα Marie Curie Initial Training Network (ITN) (α. HEXACOMM και β. SEDITRANS). Tα δύο αυτά έργα έχουν συνολικό ύψος χρηματοδότησης €5.400.000, από την οποία €600.000 αναλογούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το ερευνητικό πρόγραμμα SEDITRANS μελετά τη μεταφορά ιζημάτων στο παράκτιο περιβάλλον καθώς και σε κοίτες και εκβολές ποταμών τα οποία προκαλούν σημαντικές μορφολογικές αλλαγές οδηγώντας σε επικίνδυνες πλημμύρες. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της αποτυχίας των δομών, την πιθανή διακοπή της λειτουργίας των δικτύων (νερού, ενέργειας), την καταστροφή οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων, ή ακόμη και ανθρώπινες απώλειες. Ο αντίκτυπος της μεταφοράς ιζημάτων αναμένεται αυξημένος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, καθίστανται σημαντικές τόσο η προώθηση της γνώσης όσο και η εκπαίδευση μηχανικών σε αυτόν τον τομέα. Ο βασικός στόχος του ερευνητικού έργου “SEDITRANS”, είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για την κατάρτιση νέων ερευνητών σε όλους τους τομείς εφαρμογής της μεταφοράς ιζημάτων. Το διεπιστημονικό δίκτυο αποτελείται από έξι ακαδημαϊκούς και τέσσερις βιομηχανικούς εταίρους και παρέχει κατάρτιση σε 12 ερευνητές πρώιμου σταδίου και 4 έμπειρους ερευνητές. Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, αποσπάσεις σε βιομηχανικούς εταίρους, εργαστήρια, θερινά και χειμερινά σχολεία, θεματικά συνέδρια, καθώς και συμπληρωματικές δραστηριότητες προώθησης και διάχυσης. Η προτεινόμενη έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προηγμένων πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων για τη μελέτη της μεταφοράς ιζημάτων σε ποταμούς και παράκτιες ζώνες.

Παράλληλα το ερευνητικό πρόγραμμα HEXACOMM, έχει επίσης διάρκεια 4 ετών, αφορά στη μελέτη της έκθεση των πολιτών σε σωματίδια αεροζόλ καθώς και της εναπόθεσης των σωματιδίων αυτών από τη στιγμή που εισέρχονται στον οργανισμό. Στο έργο συμμετέχουν 8 ερευνητικά ιδρύματα και δύο κρατικές υπηρεσίες από την Ευρώπη.  

Με χρήση υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, θα διερευνηθούν πραγματικές εφαρμογές από κοινού με τους βιομηχανικούς εταίρους. Τα δύο αυτά δίκτυα είναι δομημένα με στόχο την προώθηση και το συντονισμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε σημαντικούς τομείς Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η συμμετοχή του UCY-CompSci/Nireas στα δύο αυτά ερευνητικά προγράμματα συντονίζεται από το Λέκτορα Δημοκράτη Γρηγοριάδη και τον Αναπληρωτή Kαθηγητή Σταύρο Κάσινο του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και τα δύο προγράμματα εστιάζονται σε περιβαλλοντικά θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο.

*Λέκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής και συνεργαζόμενο μέλος (affiliatedmember) του NireasIWRC

**Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του NireasIWRC

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Scroll to Top