Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού-Νηρέας στη Διεθνή Πλατφόρμα Δράσης για τη Διαχείριση του νερού από την Πηγή στη Θάλασσα – 24/01/2023

Share This Post

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-Γαία (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας), έγινε μέλος της Πλατφόρμας Δράσης για τη Διαχείριση του νερού από την Πηγή στη Θάλασσα (‘Action Platform from Source to Sea Management’ (S2S Platform)).

Η διαχείριση από την Πηγή στη Θάλασσα είναι μια ολιστική προσέγγιση που εξισορροπεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προτεραιότητες, αναγνωρίζοντας τους δεσμούς μεταξύ φρέσκων υδάτων, χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έχει σκοπό την επαφή και συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων για τη διαχείριση υγιών οικοσυστημάτων και τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών. Η ύπαρξη αυτής της Πλατφόρμας είναι ζωτικής σημασίας ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Πλατφόρμα παρέχει μια δυναμική κοινότητα προώθησης της ανάπτυξης οριζόντιων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση προκλήσεων από την Πηγή στη Θάλασσα, και της διασφάλισης οφελών σε ολόκληρο το συνεχές Πηγής προς τη Θάλασσα. Μέσα από την Πλατφόρμα, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας θα ενισχύσει τις συνεργασίες του σε διάφορους τομείς, με στόχο την τόνωση της δράσης και εντοπισμό βασικών λύσεων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals).  

Δημοσιεύτηκε στο paideia news

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top