Πρόσκληση σε Επιστημονική Ημερίδα στα πλαίσια των ερευνητικών έργων DSWAP και NANO-CARRIERS

Share This Post

Σας προσκαλούμε στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Αστικά λύματα και επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία: Τρέχουσες προκλήσεις» που διοργανώνει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ερευνητικών έργων DSWAP – Decision support-based approach for sustainable water reuse application in agricultural production (PRIMA/1822), το οποίο χρηματοδοτείται από το Δίκτυο PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) και NANO-CARRIERS – Micro and nanoplastics as carriers for the spread of chemicals and antibiotic resistance in the aquatic environment (P2P/WATER/1017/0004), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Δικτύου IC4WATER της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World», στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας.

 Η επιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021 στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (1516 Αγλαντζιά, Λευκωσία). Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα.

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021 σχετικά με την παρουσία σας.

Τα μέτρα κατά του κορωνοϊού θα τηρηθούν καθ᾽ όλη την διάρκεια της ημερίδας. Απαραίτητη η προσκόμιση safepass.

More To Explore

Articles in press

Συμμετοχή της Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου στο Παγκόσμιο Συνέδριο για θέματα νερού στην Κοπεγχάγη της Δανίας – 11-15/09/2022

Μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθη στην Κοπεγχάγη της Δανίας το Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου Νερού, στο οποίο συμμετείχαν πέραν των 3.500 αντιπροσώπων

Scroll to Top