Συμμετοχή της Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου στο Παγκόσμιο Συνέδριο για θέματα νερού στην Κοπεγχάγη της Δανίας – 11-15/09/2022

Share This Post

Μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου 2022 διεξήχθη στην Κοπεγχάγη της Δανίας το Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου Νερού, στο οποίο συμμετείχαν πέραν των 3.500 αντιπροσώπων από 102 χώρες.  

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στο Συνέδριο εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση και διαχείριση υδάτινων πόρων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, στην αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού, στη διαχείριση Οργανισμών Νερού και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά το Συνέδριο παρουσιάστηκαν πρακτικές λύσεις για τα πιο πάνω θέματα με τη χρήση ψηφιοποίησης (Digitisation), σε συνάρτηση με την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), τεχνολογικών εξελίξεων, καινοτόμων λύσεων σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα (π.χ. μείωση ατιμολόγητου νερού, μείωση κόστους ενέργειας κ.λπ).

Επίσης, έγινε ειδική αναφορά στην ανάγκη για εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability Development Goals) που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και οι μισοί περίπου από τους οποίους σχετίζονται με το νερό.

Από την Κύπρο υπήρξαν τρεις συμμετοχές στο Συνέδριο από την Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Δρ. Φάττα-Κάσινου έδωσε ομιλία στη θεματική ενότητα “Coordinated Management from Source to Sea – in the Baltic Sea and other Basins”, εστιάζοντας στη Μεσόγειο Θάλασσα.  Συμμετείχε επίσης σε πάνελ συζήτησης και στη συνέχεια συντόνισε συζήτηση για το πώς οι σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η κλιματική αλλαγή και άλλα συναφή θέματα επηρεάζουν το είδος των ρύπων που διοχετεύονται στη θάλασσα εξαιτίας της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, με στόχο τον προσδιορισμό κύριων σημείων που μπορούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές και να σταλούν ως μηνύματα στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό του 2023. 

Επίσης, ο Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Υπηρεσιών Νερού (Eureau), είχε συναντήσεις με τους εκπροσώπους άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εξάλλου, ο Σωκράτης Μεταξάς Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, προέβη σε παρουσίαση για την εφαρμογή της τεχνολογίας Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας Οργανισμών Νερού.  Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη εφαρμοστεί στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δημοσιεύτηκε στο ant1live

Δημοσιεύτηκε στο Offsite news 

More To Explore

Articles in press

Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπουργείου Υγείας για την επιτήρηση του ιού SARS-CoV2 στα λύματα αεροσκαφών και αεροδρομίων – 01/02/2023

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-ΓΑΙΑ (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας) του Πανεπιστημίου Κύπρου και

Articles in press

Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού-Νηρέας στη Διεθνή Πλατφόρμα Δράσης για τη Διαχείριση του νερού από την Πηγή στη Θάλασσα – 24/01/2023

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-Γαία (Τμήμα

Scroll to Top