Κενή Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας – Προθεσμία 07/01/2022

Share This Post

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «ΝΗΡΕΑΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μερικής απασχόλησης σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση στα ελληνικά βρίσκετε ΕΔΩ.

Προθεσμία: 07/01/2022

More To Explore

Articles in press

Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων – Ερευνητικό Πρόγραμμα Τ4Η – 19/10/2022

Το καινοτόμο έργο με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών»

Scroll to Top