Επιστημονική ημερίδα στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Photo Graph

Share This Post

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΗΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα Φωτοκαταλυτική απομάκρυνση οργανικών μικρορύπων από την υδατική φάση με τη χρήση TiO2 συζευγμένου με γραφένιο ως φωτοκαταλύτη‘ που θα πραγματοποιηθεί στις16 και 17Ιουλίου 2014, στην αίθουσα 119 (Κτήριο ΧΩΔ02)και στο εργαστήριο Nireas-IWRC του Πανεπιστημίου Κύπρου, αντίστοιχα*. 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου PhotoGraph (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ/0311(ΒΙΕ)/33).Το PhotoGraph είναι ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο που έχει θέσει σε εφαρμογή το Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, και την εταιρεία S.K. Euromarket Ltd το Μάιο του 2012, αναφορικά με τη σύνθεση καινοτόμων καταλυτών διοξειδίου του τιτανίου συζευγμένων με γραφένιο και την περαιτέρω χρήση τους για την απομάκρυνση φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών από αστικά λύματα. Το γραφένιο έχει χαρακτηριστεί ως το ‘θαυματουργό υλικό του 21ουαιώνα ‘εξαιτίας της πληθώρας ιδιοτήτων του, γι’ αυτό η επιστημονική κοινότητα έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών τα οποία περιέχουν γραφένιο. Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν την ανίχνευση φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών στα επεξεργασμένα αστικά λύματα στην Κύπρο και τη σύνθεση καταλυτών διοξειδίου του τιτανίου συζευγμένου με γραφένιο για την απομάκρυνσή αυτών των ουσιών από τα αστικά λύματα. Στα πλαίσια της ημερίδας διοργανώνεται επίσης επίδειξη εργαστηριακών και πιλοτικών εφαρμογών με τη χρήση των σύνθετων καταλυτών.

*Το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και οδηγίες προσέλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.photographproject.com/

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

News

Συνέντευξη του Καθηγητή Συμεών Χριστοδούλου στην ραδιοφωνική εκπομπή Πανεπιστημιακοί Θησαυροί – 10/05/23

Στις 10 Μαΐου 2023 ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Συμεών Χριστοδούλου, και προσωρινός διευθυντής του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας, έδωσε

Articles in press

Πανευρωπαϊκή έρευνα αποκαλύπτει τη χρήση ναρκωτικών σε περισσότερες από 100 πόλεις, μέσω της ανάλυσης των αστικών λυμάτων – 22/03/2023

Πανευρωπαϊκή έρευνα αποκαλύπτει τη χρήση ναρκωτικών σε περισσότερες από 100 πόλεις, μέσω της ανάλυσης των αστικών λυμάτων   Τα αποτελέσματα για την Κύπρο προκύπτουν από

Scroll to Top