Δύο νέα βιβλία για την προηγμένη επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων

Share This Post

Από τη Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρα Δ. Φάττα-Κάσινου

Μόλις κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις από την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και τις προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας τους από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer, που αποτελούν μέρος της σειράς «The Handbook of Environmental Chemistry». Κύριοισυντάκτες τους είναι η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού, Νηρέας, ο Δρ. Διονύσιος Διονυσίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σινσινάτιτων Ηνωμένων Πολιτειώνκαι ο Δρ. Klaus Kümmerer, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Leuphana της Γερμανίας.

Το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Wastewater Reuse and Current Challenges», αποτελεί μία επισκόπηση των σημαντικότερων προκλήσεων που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεταιηυφιστάμενη κατάσταση σε διάφορες χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας και στις οποίες η εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτωνείναι επιτακτική ανάγκη, όντας μια κρίσιμη συνιστώσα της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων τους.Η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο υπόκειται σε πιθανούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς αναφορικά με την παρουσία χημικών και βιολογικών ρύπων στα επεξεργασμένα αστικά λύματα, όπως τα αντιβιοτικά και τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια/γονίδια. Τέλος, στο βιβλίο αυτόπαρουσιάζονταιοι διάφορες αναλυτικές χημικές μέθοδοιπου χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος και των προϊόντων διάσπασης τους, καθώς και διάφορες βιοδοκιμέςπου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση της βιολογικής δράσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και τη μελέτη της βιοδιαθεσιμότητας και πιθανής προσρόφησης των διαφόρων οργανικών ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος από φυτά και καρπούς που αρδεύονται με επεξεργασμένα αστικά λύματα.

Το δεύτερο βιβλίο έχει τίτλο «Advanced Treatment Technologies for Urban Wastewater Reuse» και συνοψίζει τις δυνατότητες, τους περιορισμούς καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αλλά και τα κενά γνώσης που υπάρχουν για τις διάφορες προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες ανά το παγκόσμιο για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Αυτό το βιβλίο προσφέρει μια λεπτομερή επισκόπηση σχετικά με την απόδοση και τους περιορισμούς των ήδη εφαρμοζόμενων συμβατικών τεχνολογιών επεξεργασίας των αστικών λυμάτων με σκοπό να αναδείξει την ανάγκη ενσωμάτωσηςστους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων των νέων και πολλά υποσχόμενων προηγμένων διεργασιών επεξεργασίας,οι οποίες είναι ικανές να απομακρύνουν ακόμα και ίχνη οργανικών μικρορύπων και μικροοργανισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής διάθεσητων επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στο περιβάλλον. Απώτερος σκοπός των συγγραφέων και συντακτών είναι με αυτά τα βιβλία να επιστήσουν την προσοχή σε εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, επαγγελματίες από διάφορους τομείς της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής και περιβαλλοντικής χημείας, της τοξικολογίας και της μηχανικής περιβάλλοντος, καθώς και στους φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων και στους φορείς χάραξης πολιτικής, σχετικά με αυτές τις νέεςαποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες προηγμένες τεχνολογίες.

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top