Δράση του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST ΝEREUS ΕS1403

Share This Post

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας ανακοινώνει τη λειτουργία της ιστοσελίδας http://www.nereus-cost.eu ως πλατφόρμα διάχυσης γνώσεων και πληροφοριών στα πλαίσια της Δράσης COST ES1403 «ΝΕw and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)» της οποίας είναι Ανάδοχος Φορέας.

Η Δράση του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST ΝEREUS ΕS1403, έχει ως στόχο να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της επαναχρησιμοποίησης των αστικών λυμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία μέσω της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Δικτύου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Committee) της Δράσης εκλέχθηκε παμψηφεί η Επίκουρη Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Νοεμβρίου 2014 και στη διαδικασία συμμετείχαν και οι 29 χώρες που συμμετέχουν στη Δράση.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) προωθεί εδώ και 40 χρόνια τη δικτύωση των ερευνητών σε πολλά διεπιστημονικά πεδία και λειτουργεί συμπληρωματικά των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας. Η έγκριση προτάσεων COST προϋποθέτει την πετυχημένη πορεία μέσα από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής πρότασης.

Στη Δράση συμμετέχει μεγάλος αριθμός ερευνητικών φορέων από 29 Ευρωπαϊκές χώρες (214 επιστήμονες) που ανήκουν στο δίκτυο COST. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται επίσης η συμμετοχή επιστημόνων από φορείς από χώρες που δεν ανήκουν στο δίκτυο COST όπως η Αυστραλία (University of South Australia), Κορέα (Gwangju Institute of Science and Technology), Σιγκαπούρη (Nanyang Technological University) και ΗΠΑ (US EPA, University of Arizona, University of Cincinnati), Τυνησία (National research Institute of rural engineering, Water and Forests ) και Ιορδανία (Jordan University of Science and Technology), καθώς και η συμμετοχή του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου – Joint Research Center (DG JRC, ISPRA) της Ευρωπαικής Ένωσης.

Τη διαχείριση του συνόλου των κονδυλίων της Δράσης, που φτάνει τις 200,000 ευρώ το χρόνο, για συνολικά 4 χρόνια, ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με την έγκριση και χρηματοδότηση του Δικτύου αυτού αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η σημαντικότητα των εργασιών του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας και δίνεται η μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί η Κύπρος των προσπαθειών στον τομέα της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Δράση έχει πέντε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

  • Ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και γονίδια που φέρουν την ανθεκτικότητα σε επεξεργασμένα αστικά λύματα
  • Πρόσληψη και μεταφορά οργανικών μικρορύπων και ανθεκτικών σε αντιβιοτικά βακτηρίων και γονιδιών σε καρπούς και φυτά
  • Βιοδοκιμές απαραίτητες για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων
  • Αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας ικανές να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και ανάπτυξη σχετικής νομοθεσίας

Η Δράση έχει επίσης 2 σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Twitter: https://twitter.com/NEREUS_WWreuse

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή Έρευνα – 20/03/24

Σημαντική χρήση μεθαμφεταμίνης στην Κύπρο, αλλά χαμηλότερα Eυρωπαϊκό μέσο όρο για άλλες ουσίες.   Πανευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2023, σχετικά με την

News

World Water Day – 22 March 2024

Economic, social and environmental prosperity of communities and protection of public health, food and energy systems rely on the equitable management of a well-functioning water

Scroll to Top