Διεξαγωγή Τεχνικής Συνάντησης και Ενημερωτικής Ημερίδας στις 16 και 17 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος T4H

Share This Post

Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Λάρνακα η 5η Τεχνική Συνάντηση και 2η Ενημερωτική Ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος “Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών” με ακρώνυμο Τ4Η. Διοργανωτής των δύο εκδηλώσεων ήταν το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ).

Στην Τεχνική Συνάντηση παρευρέθηκαν οι 5 εταίροι του έργου (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), ΣΑΛ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Πανεπιστήμιο Κύπρου – Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας και Πανεπιστήμιο Αιγαίου) όπου συζήτησαν την εξέλιξη του έργου σε κάθε πακέτο εργασίας για κάθε εταίρο καθώς και τα επόμενα βήματα για την επιτυχής ολοκλήρωση του έργου. 

Η Ενημερωτική Ημερίδα διεξάχθηκε στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απαρχόλησης του Δήμου Λάρνακας με τους εταίρους να παρουσιάζουν στο κοινό ομιλίες με θεματικές ενότητες που αφορούσαν φαρμακευτικές ουσίες και βακτήρια ανθεκτικά στις αντιβιοτικές ενώσεις. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου εγκαταστάθηκε η πιλοτική μονάδα για προεξεργασία των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων πριν απορριφθούν στα κεντρικά συστήματα αποχέτευσης. 

More To Explore

News

Ευκαιρία παρακολούθησης εκπαιδευτικού εργαστηρίου με θέμα τις διδακτικές μεθοδολογίες στη βιωσιμότητα, στην Παβία της Ιταλίας 18-21 Σεπτεμβρίου 2023 – 05/07/23

Bringing Higher Education Institutes Τowards Sustainability (BRIGHTS) Δέκα (10) φοιτητές έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικό Εργαστήριο που πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Scroll to Top