Αξιοποίηση της χορηγίας Βραβείου Έρευνας Ν. Συμεωνίδη 2011 από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νηρέας

Share This Post

ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ*  

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης επίδοσης στον τομέα της έρευνας, καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου βραβείου έρευνας. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χορηγία για σκοπούς συνέχισης του αντικειμένου της έρευνας του βραβευθέντος.

Η χορηγία για το βραβείο έρευνας ‘Νίκος Σημεωνίδης’ για το 2011, δόθηκε στο έργο GAPS το οποίο άρχισε πρόσφατα να υλοποιείται το Σεπτέμβριο του 2013 από την ερευνητική ομάδα του Νηρέα, αφού το βραβείο έρευνας είχε απονεμηθεί στη διευθύντρια του ερευνητικού κέντρου Δρ. Δ. Φάττα-Κάσινου.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του ερευνητικού έργου GAPS βασίζεται στην κάλυψη «κενώνgaps»που έχουν δημιουργηθεί κατά τη μελέτη της επεξεργασίας αστικών λυμάτων με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων χημικής οξείδωσης. Οι κύριες ενότητες με τις οποίες ασχολείται το έργο είναι:

–          Με τη διαλυμένη οργανική ύλη που περιέχεται στα αστικά λύματα μετά από τη βιολογική τους επεξεργασία (εναπομένουσα οργανική ύλη) και η οποία φαίνεται ότι επάγει την εμφάνιση τοξικότητας κατά την περαιτέρω επεξεργασία των αστικών λυμάτων με μεθόδους προηγμένης χημικής οξείδωσης.

–          Με την αξιολόγηση της απόδοσης της ομογενούς φωτοκαταλυτικής οξείδωσης με χρήση ηλιακού φωτός για την απομάκρυνση του ανθεκτικού σε επιλεγμένα αντιβιοτικά βακτηριακού φορτίου από τα επεξεργασμένα αστικά λύματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής διάθεσή τους στο περιβάλλον.

–          Παράλληλα, το GAPS προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη δραστικότητα των υπερθειϊκών ριζών (που παράγονται κατά την ακτινοβόληση υπερθειϊκών αλάτων με υπεριώδη ακτινοβολία) αλλά και την απόδοση του οζονισμού ως προς τη διάσπαση και ανοργανοποίηση μικρορύπων που περιέχονται στα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα (όπως φαρμακευτικές ενώσεις και προϊόντα προσωπικής φροντίδας).

Η επιτυχής υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα είναι καίριας σημασίας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των προηγμένων χημικών μεθόδων επεξεργασίας για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Το έργο (ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΕΝΣ/0412/24) έχει συνολική διάρκεια 2 ετών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου, ενώ σε αυτό εργοδοτούνται δύο ερευνήτριες.

*Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης – Ερευνήτρια, Nireas-IWRC, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Δημοσιεύτηκε στο Παιδεία News

More To Explore

Articles in press

Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπουργείου Υγείας για την επιτήρηση του ιού SARS-CoV2 στα λύματα αεροσκαφών και αεροδρομίων – 01/02/2023

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-ΓΑΙΑ (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος / Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας) του Πανεπιστημίου Κύπρου και

Articles in press

Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού-Νηρέας στη Διεθνή Πλατφόρμα Δράσης για τη Διαχείριση του νερού από την Πηγή στη Θάλασσα – 24/01/2023

Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Διεργασιών & Συστημάτων Νερού-Γαία (Τμήμα

Scroll to Top