Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας ανακοινώνει τη συμμετοχή του σε έξι (6) νέα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας ανακοινώνει τη συμμετοχή του σε έξι (6) νέα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

 

Συμμετέχει ως εταίρος σε:

 

  • δύο έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου IC4WATER της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» (NANO-CARRIERS,SMART-control),

 

 


  • τρία έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (PANI-WATER, SuWaNu Europe, REWATERGY),

 

  • ένα έργο στο πλαίσιο του PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) (DSWAP). 

 

 


Τα 6 ερευνητικά προγράμματα είναι:

 

1. NANO-CARRIERS: «Micro- and nanoplastics as carriers for the spread of chemicals and antibiotic resistance in the aquatic environment». 

 

 

2. SMART-control: «Smart framework for real-time monitoring and control of subsurface processes in managed aquifer recharge (MAR) applications». 

 

3.SuWaNu Europe: «Network for effective knowledge transfer on safe and economic wastewater reuse in agriculture in Europe-SuWaNu Europe». 

 

 

4. ΡΑΝΙ-WATER: «Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment». 

 

 

5. REWATERGY: «Sustainable Reactor Engineering for Applications on the Water-Energy Nexus». 

 

 

6. DSWAP: «Decision support-based approach for sustainable water reuse application in agricultural production»

 

 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα καθώς και για τον συντονιστή του κάθε προγράμματος στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

Link

Έξι νέα ερευνητικά έργα για το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου